4 de Hof ter Welle lezing

4 de Hof ter Welle lezing

Klaas Van Gelder

2 EUR

 

Orde op zaken
Regels voor het dagelijkse leven in het oude Land van Beveren in de 16e en 17e eeuw

Klaas Van Gelder
 

De overheid controleert onder meer de voedselveiligheid, zorgt voor de aanleg en het onderhoud van onze wegen en legde ons in coronatijden stevige beperkingen op. Ze regelt met andere woorden veel van ons dagelijkse leven en dat is niets nieuws. Al honderden jaren lang laten lokale en centrale besturen zich in met ons doen en laten. Dat gaf vanaf de late Middeleeuwen aanleiding tot steeds meer reglementen en voorschriften die de orde, stabiliteit en welvaart moesten garanderen.
In deze voordracht gaat historicus Klaas Van Gelder in op deze reglementering aan de hand van het 16e- en 17e-eeuwse Land van Beveren. Hij legt uit voor welke domeinen men regels uitvaardigde, wat die ons leren over conflicthaarden en maatschappelijke uitdagingen, en hoe we die politievoorschriften kunnen interpreteren. Ze bewijzen in geen geval de almacht van de lokale machthebbers. Ze tonen integendeel aan dat regels en hun naleving het resultaat waren van een fragiel evenwicht tussen overheden en onderdanen.

Klaas Van Gelder (°1983) is gespecialiseerd in vroegmoderne politieke geschiedenis en cultuur. Hij verdedigde in 2012 zijn doctoraat aan de UGent over de vestiging van het Oostenrijks regime in de Zuidelijke Nederlanden. Sindsdien werkt hij over besluitvorming, politieke netwerken en rituelen. In zijn onderzoek staat altijd de vraag centraal hoe mensen in het verleden hun stem konden verheffen, hun belangen konden verdedigen en aan de politiek konden deelnemen. Hij was als postdoctoraal onderzoeker verbonden aan de Universiteiten van Gent, Antwerpen en Wenen en aan het Rijksarchief te Gent. Vanaf 1 oktober 2021 is hij verbonden aan de Vrije Universiteit Brussel en het Rijksarchief van Brussel te Vorst, waar hij zich op de sociale rechtsgeschiedenis zal toeleggen.

Praktisch

Wanneer

do 2 december - 20u00

Waar

Erfgoedhuis Hof ter Welle
Anna Piersdreef 2
9120 Beveren

Meer info

Reserveren

tickets [dot] tervesten [at] beveren [dot] be

03 750 10 00