Inspiratiedag Cultuurregio Waasland in Ter Vesten op 13 september

Broed je op een cultureel plan met een bovenlokale uitstraling binnen het Waasland? Of wil je gelijkgezinden ontmoeten rond een thema om een project op te starten? Op de eerste ontmoetings- en inspiratiedag, die plaatsvindt op 13 september van 9.30 tot 16.30 uur in Ter Vesten, van het nieuw Waas intergemeentelijke samenwerkingsorgaan zijn alle medewerkers van de cultuur- en gemeenschapscentra, de cultuur- en vrijetijdsdiensten, de bibliotheken, erfgoedmedewerkers, centra voor volwassenenonderwijs, socio-culturele organisaties, cultuurgangmakers en leden lokale adviesraden welkom.

Deelname is gratis. U kan zich inschrijven tot en met 10 september 2019 via tickets [dot] tervesten [at] Beveren [dot] be.

Meer informatie en het volledige programma van deze dag vindt u hier.