Nieuwe maatregelen zaalverhuur vanaf 27 november 2021

Publieke evenementen
 
Publieke evenementen, culturele en andere voorstellingen, congressen, lezingen, films ed. in de schouwburg of vergaderinfrastructuur zijn toegestaan tot 50 personen binnen en 100 personen buiten (medewerkers en organisatoren niet meegeteld) indien geen gebruik wordt gemaakt van het Covid Safe Ticket. Voor deze evenementen geldt dat wordt aanbevolen de social distancing na te leven; het dragen van het mondmasker is verplicht. Het is niet langer mogelijk om mits het gebruik van het CERM/CIRM en mits specifieke horecaregels af te wijken van deze maximale aantallen.
 
Deze maximale aantallen van 50 personen binnen en 100 personen buiten kunnen enkel nog worden overschreden wanneer gebruik wordt gemaakt van het Covid Safe Ticket (meer info vindt u hier). Ook in dit geval is het dragen van een mondmasker verplicht.
 
Organisatoren van publieke evenementen kunnen beslissen toepassing te maken van het Covid Safe Ticket, ook onder de drempels van 50 personen binnen en 100 personen buiten, mits de bezoekers daarvan voorafgaand worden geïnformeerd. 
 
Private bijeenkomsten 
 
Private bijeenkomsten (besloten vergaderingen, verenigingsbijeenkomsten, ed) zijn voorlopig tot en met 31 december niet meer toegestaan in onze infrastructuur. Op 22 december volgt een evaluatie en kan deze maatregel nog verlengd worden tot 28 januari.
 
 
Het mondmasker is verplicht voor iedereen vanaf zes jaar in het hele gebouw, ook in de schouwburg en vergaderlokalen van Ter Vesten, kasteel Cortewalle en Erfgoedhuis Hof ter Welle.
 
Verdere informatie vindt u in het basisprotocol cultuur.
 
 
 
.