Partners

Met steun van

 

Vaste partners

 

Vrijwilligers

Ter Vesten kan rekenen op de steun en medewerking van vele vrijwillige handen. Hun hulp bij vestiairewerk, verzendingen, toezicht, locatieprojecten e.a. is een onmisbare schakel in de werking van het cultuurcentrum.

Wij willen hen hartelijk bedanken voor de onvermoeibare inzet en het onbaatzuchtige engagement dat ze, elk naar eigen vermogen, opnemen.

BEDANKT Katrien, Ludo, Lieve, Bert, Ingrid, Ann, Mireille, Robin, Sandrine, Kristof, Kris, Maria, Yvette, Marc, Martine, Fientje, Kim, Viviane, Annemie, Kris, Huguette, Suzy, Kristina, Marie-Therese en Anke!