Straffe madammen - Kristien Suenens

Straffe madammen - Kristien Suenens

€ 2

Lezing door dr. Kristien Suenens (KADOC-KULeuven) over de bijzondere rol en positie van vrouwelijke kloosterstichteressen in de 18de en 19de eeuw. In een woelig tijdperk van nieuwe ideeën, revoluties, regimewissels en ingrijpende socio-economische veranderingen lagen deze vrouwen aan de basis van nieuwe congregaties en innovatieve initiatieven op het kerkelijke en maatschappelijke domein.

Tot diep in de 20ste eeuw waren kloosterzusters een belangrijke schakel in het Belgische
katholieke weefsel en een bekend gezicht in de Vlaamse dorpsstraat. Ondanks hun
verwezenlijkingen in het onderwijs, de brede zorgsector en op het domein van sociale en
religieuze dienstverlening bleef het dagelijkse leven, bidden en werken van vrouwelijke
religieuzen voor vele buitenstaanders een mysterie, verborgen achter hoge kloostermuren
en onder een omhullende kloosterkap. Binnen de kerkelijke structuren waren zij gebonden
aan gehoorzaamheid en nederigheid en ook in hun spirituele leefwereld voerde een discours
van passionele boetvaardigheid en (mede)lijden de boventoon. Toch wisten sommige
kloosterzusters een mate van handelingsvrijheid, invloed en ook macht te verwerven die
voor de doorsnee lekenvrouw lange tijd onbereikbaar was. Op basis van recent onderzoek
gaat deze lezing in op de bijzondere rol en positie van vrouwelijke kloosterstichteressen in
de 18de en 19de eeuw. In een woelig tijdperk van nieuwe ideeën, revoluties, regimewissels
en ingrijpende socio-economische transformaties lagen deze vrouwen aan de basis van
nieuwe congregaties en innovatieve initiatieven op het kerkelijke en maatschappelijke
domein. Hun successen, maar ook hun mislukkingen, waren het gevolg van een moeilijke
evenwichtsoefening tussen eigen ambities, capaciteiten en idealen, vrouwelijke rolmodellen
en maatschappelijke omwentelingen. Dit alles speelde zich bovendien af binnen de context
van het instituut ‘kerk’ dat met zijn hiërarchische en door mannen gedomineerde structuur
obstakels, maar ook kansen bood aan vrouwelijk religieus ondernemerschap.

Kristien Suenens is historica en doctoreerde in 2018 aan de KU Leuven
met een proefschrift over religieuze congregatiestichteressen in 19deeeuws
België. Ze is als onderzoeker en consulent voor de archieven van
religieuze instituten verbonden aan KADOC – KU Leuven, een interfacultair
Documentatie- en Onderzoekscentrum voor Religie, Cultuur en Samenleving.
Haar onderzoek en publicaties focussen voornamelijk op de
geschiedenis van religieuze instituten en het historische spanningsveld
tussen gender en religie.

Praktisch

Wanneer

do 26 september - 20u00

Waar

Erfgoedhuis Hof ter Welle
Anna Piersdreef 2
9120 Beveren

Meer info

In samenwerking met

Hertogelijke Heemkundige Kring Het Land van Beveren