17 EUR
16 EUR
16 EUR
14 EUR
9 EUR
3,40 EUR

Ter Vesten
Gravenplein 2
9120 Beveren
België

Aanvangsuur 20.00 uur
Verwacht einduur 21.00 uur

Beschrijving

Weinig woorden zo profetisch als die uit het nummer Fruit Tree: “Forgotten while you’re here, Remembered for a while”. Nick Drake schreef deze frase niet lang voor zijn jonge overlijden in 1974, nu bijna 50 jaar geleden. Op een zucht gestrand van de '27 Club' was deze muzikant bij leven even onbekend als briljant.

Bij het ontluiken van de 21ste eeuw ontstond er een herinneringsgolf die Nick Drake tot een icoon verhief. De betreurde jongeman kan anno 2023 o.a. Elton John, Bon Iver, Beck en Jose Gonzalez tot zijn immer groeiende schare fans rekenen en drukte postuum zijn stempel op muziek van REM, Norah Jones en Elliot Smith.

Om hommage te brengen aan de enigmatische Engelse bard én om de man achter de mythe te tonen, brengen Gianni Marzo, Nicolas Rombouts, Jan Swerts, Annelies Van Dinter en Renée Sys een voorstelling met zowel verhalen uit Drakes korte leven als interpretaties van zijn greatest hits als River Man, Northern Sky en Pink Moon.

Met Annelies Van Dinter (zang), Gianni Marzo (zang, gitaar), Nicolas Rombouts (bas), Jan Swerts (piano), Renée Sys (zang)