CULTUURCENTRUM TER VESTEN

Gemeente Beveren

Cultuurcentrum Ter Vesten is een organisatie die deel uitmaakt van het gemeentebestuur Beveren.

Gemeentelijk Cultuurcentrum Beveren vzw

Het gemeentebestuur stelt via een samenwerkingsovereenkomst de vzw Gemeentelijk Cultuurcentrum Beveren aan voor de opmaak en de uitvoering van de programmering van het cultuurcentrum (en alles wat daar rechtstreeks mee verband houdt).

De werking van de vzw is vastgelegd in haar statuten.
De statutaire organen van de vzw zijn de Raad van Bestuur en de Algemene Vergadering.

De Raad van Bestuur

Bestaande uit 25 leden.

De Algemene Vergadering

Bestaande uit 36 leden.

Team Ter Vesten

Zie 'wie is wie'

Geschiedenis Ter Vesten

De eerste steen van cultuurcentrum Ter Vesten werd gelegd op 11 juni 1994. Een kleine twee jaar later, op 31 mei 1996, werd Ter Vesten officieel geopend.

Na ongeveer tien jaar rijpten de plannen om naast het cultuurcentrum een nieuwe bibliotheek te bouwen. Van die gelegenheid zou gebruik gemaakt worden om ook het cultuurcentrum aanzienlijk uit te breiden. Op 7 maart 2008 werden de nieuwe gebouwen officieel geopend.

Naar aanleiding van de 20ste verjaardag van het cultuurcentrum werd besloten om de schouwburg in 2016 een grondige inwendige make-over te geven: nieuwe stoelen, nieuw tapijt, nieuwe zaalverlichting, technische aanpassingen... . De binnenrenovatie startte op 1 juni 2016 en werd voltooid op 20 september 2016. De vernieuwde schouwburg werd op vrijdag 30 september 2016 feestelijk ingehuldigd.

In 2022 viert het cultuurcentrum, met een jaartje vertraging, haar 25ste verjaardag.