8 EUR
7 EUR
7 EUR
5 EUR
5 EUR

Ter Vesten
Gravenplein 2
9120 Beveren
België

Aanvangsuur 20.00 uur

Beschrijving

Dat onze omgeving er vandaag de dag anders uitziet dan deze waarin we als mens evolueerden is duidelijk. Dat dit een grote invloed heeft, op onze gezondheid in het algemeen en op onze psychische gezondheid in het bijzonder, ook. Steeds meer mensen lijden aan welvaartsziekten en aan bepaalde psychische problemen. Opvallend daarbij is dat de symptomen van bepaalde psychische klachten meer voorkomen bij mensen, die wonen of opgroeiden in een niet natuurlijke omgeving of op plekken waar er een tekort is aan natuur. Daarnaast zien we bij stadsbewoners verschillen in onder andere het microbioom en het functioneren van het brein. Verschillen die een mogelijke impact kunnen hebben op ons fysiek, sociaal en psychisch welzijn. Interessant toch?

Waarom heeft een gebrek aan natuur zo’n grote invloed? Welke rol vervult natuur in functie van onze mentale gezondheid? Hoe zit het met de processen die daartoe bijdragen? Wat zegt de wetenschap ons over de link tussen natuur en bepaalde psychische problemen zoals angst, somberheid, depressie, eenzaamheid, adhd, stress, obesitas, autisme en dementie? Levert elk type natuur dezelfde voordelen op of niet? Wat zijn de psychische voordelen van een omgeving met natuurlijke karakteristieken die we als mooi, interessant en aangenaam (biofiel) ervaren?

Aan de hand van expliciete voorbeelden, tekeningen of fotomateriaal schetsen we heel concreet verschillende invalshoeken en wegen we voor- en nadelen af. Actuele inzichten, benaderingen en hypotheses worden daarbij toegelicht en indien nodig in vraag gesteld. Zo ontdekken we wat natuur kan betekenen voor mensen met bepaalde psychische problemen.

Spreeksters Sara Adriaensen is master (klinische) psychologie en is lid van Natuur en Mens vzw. Naast het uitwerken van tuintests houdt Sara zich bezig met de studie van de omgevingspsychologie en de ontwikkelingen en trends binnen de tuin- en landschapsontwikkeling.

Pepijn Verheyen is tuin- en landschapsarchitect en voorzitter van Natuur en Mens vzw. Pepijn’s lijfspreuk is ‘Natura Artis Magistra’. Zijn vernieuwende kijk op vormgeving, mens en omgeving maakt hem uniek in de wereld van de landschapsontwikkeling. Pepijn is o.a. medeoprichter van Tuinlabo (Belgisch onderzoeksplatform – private ruimte) en kabinet.

in samenwerking met hortus ter saksen

www.natuurenmens.be